Registreeru

Keeltekool

Tere tulemast Merle Keeltekooli!

Pakume keelekursusi Viljandis ja veebi teel - inglise, saksa, eesti, vene, hispaania, prantsuse, soome, norra, rootsi.
Soovi korral saate ka tellida õpetaja kohapeale Viljandi maakonna piires.

Nii klassi- kui veebitunnid toimuvad reeglina väikestes rühmades või individuaalselt.

Väärtustame iga õppija eripära ja huvisid. Loome tundides avatud, toetava, inspireeriva ja loomingilse keskkonna. Juhendame õpilasi, kuidas avastada oma sisemisi ressursse ja omandada tõhusad õppemeetodid kasutades kaasaegseid teadmisi õpiprotsessist. Julgustame õppureid ise oma huvialadest lähtuvalt võõrkeelseid materjale uurima, lugema, kuulama, vaatama ja neid kursusekaaslastele tutvustama. Nii saame lisaks keeleteadmistele jagada põnevaid teadmisi üksteisega ja laiendada oma silmaringi.

Usume, et leiate enda jaoks huvipakkuva kursuse.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. 
Vaata lisainfot koolituskaardi tutvustus

Külalisõpetaja Inglismaalt - Alex Jarvis

Algaval õppeaastal pakume võimalust osaleda inglasest õpetaja kursustel.
Õpetaja Alex Jarvis on lõpetanud ülikooli Londonis 2010.a ja teinud lõputöö eesti laulupidude traditsioonist.
Juba ülikoolis õppides avastas ta uurimisteemade raames väikese riigi Eesti ning asus uurima meie rahva ajalugu ja kultuuri. Sellele järgnesid reisid kohapeale ja tutvumine kohaliku elu ning inimestega ning soov seda maad rohkem tundma õppida.
Ta on töötanud inglise keele õpetajana Suurbritannias, Rootsis ja Ukrainas ja töötanud erinevas eas inimestega.
Kasutab oma tundides kommunikatiivset meetodit ja omab kogemusi ka individuaalse juhendamise (tutoring) alal.
Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad värskendada oma keeleoskust, lihvida grammatikat igapäevastes suhtlussitatsioonides, täiendada oma sõnavara uute väljenditaga ja nautida suhtlemist võõrkeelses keskkonnas.

Kursused sügissemestril 2013.
Pakume inglise erialakeele kursusi ja vestluskursusi.
Ärikeel/erialakeel - 20/30 t - hind tavarühmas (7-10 in) - 140/205 EUR.
Ärikeele erinevad tasemed, rahvusvaheline kommunikatsioon, tehnika, infotehnoloogia, erinevad kultuurivaldkonnad, turism jms.
IELTS eksami ettevalmistus - rühmas või individuaalselt (individuaaltunni hind 25 EUR + km).
Täiendõppepäev või -sessioon inglise keele õpetajatele - näiteks idioomide kasutamine õigesti kõnekeeles, vestlusring huvipakkuval teemal jms (maht ja hind kokkuleppel).
Õppegrupid keeltekoolis või tellimisel ettevõtetesse (kokkuleppel ka maht, hind, toimumise koht).
Vastavalt õpilaste huvile lepitakse kokku teemad ja konkreetne programm iga kursuse jaoks.

Vestluskursus - 20/30 t - hind tavarühmas (7-10 in) - 130/190 EUR.
Teemad kokkuleppel rühmaga.
Tellimisel grupid ettevõtetes, maht, aeg ja hind kokkuleppel.

NB! Näidistund septembri viimasel nädalal! 
Tunni aeg täpsustamisel (vastavalt huviliste eelistustele).
Palun teatage oma huvist.

Teised uudised

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee