Registreeru

soome keel

 Kursused 2018-2019 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t  Tavarühm (7-10 in) Minirühm 5-6 in Minirühm 4 in
Algajad 1                       A1.1   30t    176 € 216 €       278 €
 Algajad 2                      A1.2  30t  176 € 216 €       278 €
Madalam kesktase          A2.1+/B1  30t  176 € 216 €       278 €

Kursusetasule lisandub õpiku hind orienteeruvalt 20 €.
Kui kursusele registreerub 4 inimest, võib kokkuleppel õpilastega olla kursuse maht 24t hinnaga 216 eurot.

Registreerimine kursusele kodulehe kaudu või helistades telefonil 53400305.
Avame rühma kohe, kui vajalik arv õpilasi on registreerunud.
Saadame kinnituse ja teatame alguskuupäeva ning tunniplaani.

Algajate kursusel  A1.1 omandatakse grammatika põhialused, oluline sõnavara igapäevasetes situatsioonides ja töökeskkonnas toimetulekuks ja harjutatkse elementaarset eneseväljendusoskust. Jätkukursustel A1.2 ja A2 täindatakse õpitud oskusi uue sõnavaraga, kinnistatakse grammatikat, harjutatakse vestlemist nii eraelulistel kui ametialastel teemadel, õpitakse täitma ankeete ja dokumente, tehakse tutvust soome kultuuriga.

Algajad 1 (A1.1)
Kursuse aeg: okt - dets 2018.
Õppesisu: Hääldamine, vokaalharmoonia.
Tervitamine, viisakusväljendid. Arvsõnad, kellaaeg, nädalapäevad, kuud, aastaajad ja ilm. Ajaväljendid, järgarvud, kuupäev. Iseenda tutvustamine. Kodukoht, kohtamääravad sõnad. Soome ja Lapimaa. Puhkus, hobid. Perekond ja sugulased. Tegusõnade jaatav ja eitav pööramine olevikus, kas-küsimus, küsisõnad, enamlevinud käänded, käändelõpud, nimisõnade astmevaheldus.

Algajad 2 (A1.2)
Kursuse aeg: jaan - märts 2019.
Õppesisu: Elamine, kodu. Toit. Rõivad ja riietumine. Kaupluses, kohvikus, restoranis. Vaba aeg, hobid. Päevaplaan, kellaaeg, Tee küsimine ja juhatamine. Liiklusvahendid. Välimus, kehaosad. Suvepuhkus. Eluloolised andmed.Tervis ja haigused.Haridus ja tulevikuplaanid. Kultuur, rahvused, tähtpäevad. Verbi tüübid, täytyy-väljendid, tegusõnade astmevaheldus, osastav kääne, kääskiv kõneviis, tegusõna minevik, nud-kesksõna, mitmuse käänded, omadussõnade võrdlemine, tingiv kõneviis, ettepanekute tegemine.

Madalam kesktase (A2)
Kursuse aeg: 23.jaan - 26.märts 2019
Õppesisu: Suvepuhkus,reisimine. Ametid, töökohad. Ettepaneku tegemine, kutsele vastamine. Päevaplaan. Telefonivestlus. Inimese välimus, iseloomujooned. Kehaosad, tervis. Arsti juures, apteegis. Elulugu, haridustee, CV. Soomlased. Olulisemad tähtpäevad. Sisseütlev kääne. Käskiv kõneviis, keelamine. Minevik. Mitmuse käänded. Omadussõnade võrdlemine. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid. Umbisikuline tegumood.

Kursuse juhendaja: Maarika Roosimägi.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast 26-29 €.
Individuaaltund 2 osalejale - al. 15€ / ak. h ühele inimesele.

Uus kiht...
Uus kiht...
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee