Registreeru

Meist

Merle Keeltekooli missiooniks on pakkuda asjatundlikku, paindlikku ja kvaliteetset keeleõpet ning toetada õppureid elukestvas õppes.

Väärtustame

Kvaliteeti - meil on kogemustega õpetajad, pürgime pideva enesetäiustamise poole, toetame uute meetodite ja kaasaegsete õppematerjalide kasutamist.

Individuaalsust - lähtume iga õppuri vajadustest ja eripärast, et leida just tema jaoks sobivaim keeleõppe vorm.

Tulemustele orienteeritust - peame oluliseks igas keelerühmas, samuti individuaalõppes seada selgeid eesmärke ja koos leida parimaid lahendusi nende elluviimiseks.

Õppeprotsessi efekiivsust - erinevaid õppemeetodeid rakendades otsime uusi võimalusi, kuidas kasutada õppija sisemisi avastamata ressursse õpitava materjali paremaks omandamiseks.

Merle Keeltekool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba 6376HTM.
Eraisikuna meie koolituse eest tasudes tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 21% koolituskuludest.

Meie keeltekool asub Viljandi kesklinnas Tallinna ja Jakobsoni tänava nurgal kolmandal korrusel.

Pakume peamiselt keelekursusi täiskasvanutele, kuid oodatud samuti koolinoored - põhikooliõpilased uue võõrkeelega tutvuse tegemiseks, gümnasistid täiendamaks end riigieksmite eel.

Asjatundlike õpetajate innustamisel, kaasaegses õpikeskkonnas ja paindliku õppetöökorraldusega oleme loonud võimaluse elukestvaks õppeks. Usume, et igaühes peitub keeleanne ning üheskoos saavutame eesmärgi õppida suhtlema võõrkeeles.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee