Registreeru

hispaania keel

Kursused 2017 - 2018 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

   maht ak.t   Tavarühm (7-10 õpilast)  Minirühm (5-6 õpilast)  Minirühm (4 õpilast)  
Algajad 1  (A1.1)        30    
              200 €   280 €              350 €

Algajad 2  (A1.2)

30 
200 € 280 €            350 €

Kui kursusele registreerub 3 osalejat, on kursuse maht 24t (4 õpil. minirühma tasu).

Hispaania keele kursustel tutvutakse hispaanlasest õpetaja kaudu ka selle maa kultuuri omapäraga - kohalikud toidud ja joogid, muusikastiilid, pühade tähistamine, sotsiaalsed liikumised, kunst ja kirjandus, kohalikud keeled, igapäeva elu-olu. Vaatame hispaania filme, kuulame muusikat, tutvume ajakirjadega.

Algajad 1 (A1.1)
Planeeritud õppeperiood: okt 2017 - jaan 2018 (vastavalt rühma täitumisele)
Kursuse eesmärk ja sisu: õppida hispaania keele grammatika algtõdesid ning ning omandada elementarne vestlusoskus. Kursuse läbinu saab keele õppimist iseseisvalt jätkata või tulla järgmise astme kursele.
Teemad: Enesetutvustus. Aeg. Töö. Perekond. Aadress. Koht. Toidud. Tooted ja objektid. Ilm. Hinnad. Maade ja linnade, maastike kirjeldamine. Inimeste ja asjade võrdlemine. Harjumuste kirjeldus. Inimeste välimus ja suhtlemine. Sisseostud ja poeskäimine. Hobid. Plaanide tegemine. Eelistused, soovid. Arvamuse väljendamine. Nõustumine. Oskused. Üldistamine.
Grammatika: Nimisõnad, sugu ja mitmus. Omadussõnad ja nende võrdlemine. Tegusõnad, pööramine, ajavormid (minevik, olevik, tulevik). Lauseehitus.  käskiv kõneviis. Arvsõnad, sugu, kasutamine - numbrid, aastaarvud. Asesõnad (isikulised, umbmäärased, siduvad).

Algajad 2 (A1.2)
Planeeritud õppeperiood: veebr - mai 2018.
Teemad: Tervitamine ja hüvastijätt. Ametlik ja mitteametlik kolmanda isiku tutvustamine. Vabandamine. Kutsed. Loa küsimine. Tellimine. Abi palumine. Isiklikud eelistused. Asjade küsimine. Vestluse alustamine. Mineviku sündmuste kirjeldamine. Tulevikust vestlemine.
Grammatika: Nimisõna. Aeg. Hulk. Sagedust väljendavad määrsõnad. -mente lõpuga määrsõnad. Que + määrsõna. Ser ja estar eristamine. Ebareeglipärased tegusõnad. Ir a + infinitiiv. Estar + gerundium. Lihttulevik. Lihtminevik.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Hind ühele osalejale al. 27 €, kahele osalejale kokku al 32 €.
Õppetasule lisandub õpetaja kohalesõidu kulu.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee